Allmänna villkor

Här hittar du allmänna villkor för en villaanslutning till stadsnätet.

Villkoren gäller för dig som beställt en fiberanslutning till en villa eller en fastighet med upp till sex bostäder. Du hittar villkoren som PDF till höger på sidan under "Relaterad information". Notera att det finns två versioner; en för tätort och en för landsbygd/fiber till byn.