TILLGÄNGLIGHET FÖR vår WEBBPLATS

Karlstads El- och Stadsnät AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här sidan beskriver hur vår webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

HUR TILLGÄNGLIG ÄR WEBBPLATSEN?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.

VAD KAN DU GÖRA OM DU INTE KAN ANVÄNDA DELAR AV WEBBPLATSEN?

Om du behöver innehåll från vår webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Vår svarstid är normalt inom fem arbetsdagar.

RAPPORTERA BRISTER I WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

TILLSYN

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

TEKNISK INFORMATION OM WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

INNEHÅLL SOM INTE ÄR TILLGÄNGLIGT

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

OSKÄLIGT BETUNGANDE ANPASSNING

Karlstads El- och Stadsnät AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Vi har tre webbsidor som idag inte är tillgänglighetsanpassade. Vi beskriver varför och hur vi planerar att genomföra tillgänglighetsarbetet här nedan. www.karlstadsnat.se/tjanster, www.karlstadsnat.se/anslut samt www.karlstadsnat.se/tjanstekollen är ej tillgänglighetsanpassade i dagsläget. Samtliga webbplatser tillhandahålls av externa aktörer där den ena (/tjänster) delas med många andra fibernät i landet. För att uppdatera webbplatsen /tjänster krävs resurser, samverkan och samordning med resterande fibernät samt kunskap hos leverantören vilket idag inte finns. Frågan är ställd till leverantören och inom en överskådlig framtid ser vi att vi kommer att tillhandahålla en tillgängslighetsanpassad lösning. Angående webbplatserna /anslut samt /tjanstekollen drivs även de av externa aktörer. De externa aktörerna har erbjudit oss att tillgänglighetsanpassa webbplatserna men i dagsläget har vi inte resurser för att genomföra arbetet. Webbplatsen /anslut består dessutom av en karttjänst vilket inte omfattas av lagen. Även här ser vi att vi inom en överskådlig framtid kommer att ha en tillgänglighetsanpassad lösning på gång för de delar av webbplatsen som inte består av en karttjänst.

På vår webbplats har vi ett antal dokument som inte är tillgänglighetsanpassade:

  • Allmänna avtalsvillkor (elnät), tre stycken. Villkoren tillhandahålls av vår branschorganisation Energiföretagen Sverige. De tror att tillgänglighetsanpassade villkor kan vara på plats inom cirka ett år.
  • Årsredovisning samt Hållbarhetsrapport. Vi planerar att tillhandahålla tillgänglighetsanpassad Årsredovisning samt Hållbarhetsrapport för kommande räkenskapsår.
  • Övervakningsplanen är i dagsläget inte tillgänglighetsanpassad. Den tillhandahålls av Energimarknadsinspektionen (EI). Vi har fått information från EI om att till nästkommande inrapportering ska övervakningsplanen vara tillgänglighetsanpassad.

Så har vi testat webbplatsen

Vi har analyserat webbplatsen med hjälp av en extern konsult. Samtliga sidmallar inventerades och analyserades utifrån lagen om tillgänglig digital service. Analysen gjordes i juni 2020, sedan dess har vi åtgärdat ett antal identifierade brister. 

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 september 2020.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i den internationella tillgänglighetsstandarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1