Logotyp

Klagomål och reklamation

Om du är missnöjd med vår service eller våra tjänster är du välkommen att lämna klagomål eller göra en reklamation till oss.

Kontakta kundservice

Du ska i första hand kontakta vår kundservice om du är missnöjd med vår service eller våra tjänster. Vi kan hjälpa dig att lösa de flesta ärenden direkt! Det är bra om du har dina kunduppgifter tillgängligt när du hör av dig via telefon eller mejl.

Skicka in ett ärende om problemet inte löst sig

Om du efter en kontakt med vår kundservice fortfarande har klagomål eller känner att ditt problem inte är löst är nästa steg att skicka in ditt ärende skriftligt. Då hanteras ditt ärende av kundombudsman eller berörd chef.

Du kan skicka in ditt ärende via e-post eller vanlig post. Om du har ersättningsanspråk ska det skrivas med.

Ta ditt ärende vidare

Ibland kan det vara så att vi inte kommer överens. Då kan du ta ditt ärende vidare till andra instanser, till exempel:

Konsumentrådgivning

Kommunens rådgivare

Som boende i Karlstads kommun har du alltid möjlighet att kontakta Karlstads kommuns konsument- och energirådgivare. Av dem kan du få råd och hjälp med vad som gäller och hur du som konsument kan gå till väga.

Kosumenternas energimarknadsbyrå

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en oberoende byrå som ger gratis råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden. Till dem kan du ringa om du vill ha råd, tips och stöd.

Sidan uppdaterad: 2023-05-25

3 Oktober 2023