Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstadnat.se

Fixa laddplats

Vi hjälper dig eller ditt företag med tips och vägledning när det är dags att skaffa laddplats.

Test
För företag: 4.777cedee1864bb4ac0032efa
/Karlstad El- och Stadsnät/Page Repository/Site Page/Elnät/Elbilsladdning/Fixa laddplats/För företag
URI: URI /elnat/elbilsladdning/fixa-laddplats/for-foretag
URL: URI https://karlstadsnat.se/elnat/elbilsladdning/fixa-laddplats/for-foretag
alertArchive: WeakReference 3.7a2066bf1864bae9ce87545
alternativeDescription: String
comments: MultiValue []
createdBy: WeakReference 255.7a2066bf1864bae9ce83553
creationDate: Date 2023-02-20T10:51:48
displayName: String För företag
headerIconLinks: WeakReference 19.7a2066bf1864bae9ce873b2
hideFeedBackModule: String Ja
isActiveSubscription: Boolean false
jcr:mixinTypes: MultiValue [mix:referenceable]
jcr:primaryType: Name sv:page
jcr:uuid: String 4.777cedee1864bb4ac0032efa
lastModifiedBy: WeakReference 255.7a2066bf1864bae9ce839a3
lastModifiedDate: Date 2023-05-31T09:23:24
lastPublishDate: Date 2023-05-31T09:23:25
lastPublishedBy: WeakReference 255.7a2066bf1864bae9ce839a3
linkConnector: WeakReference 6.777cedee1864bb4ac004a8bf
locale: String sv
mainMenuStart: WeakReference 2.7a2066bf1864bae9ce831ec
pageCat: String El
pageContent: String
pageHeading: String Företag
pageName: String För företag
pagePreamble: String Vi hjälper till med lösningar för laddplatser som möjliggör fossilfria transporter inom företaget. Hör av er till oss för rådgivning och vägledning genom hela processen.
pageTags: MultiValue [Elbilsladdning,
El]
publishDate: Date 2023-03-01T08:23:11
published: Boolean true
publishedBy: WeakReference 255.7a2066bf1864bae9ce83553
resourcePriority: Long 5
robotsIndex: Boolean true
shortId: String 5768
showInNavMenu: String Ja
showTurid: String Ja
siteLogo: WeakReference 18.560464f518721b51d1b2c42
template: WeakReference 91.7a2066bf1864bae9ce83d2f
usePathName: Boolean false
visibleCount: Long 0
visibleInMenus: Boolean true
Page Content: 4.777cedee1864bb4ac0032efa_pageContent
/Karlstad El- och Stadsnät/Page Repository/Site Page/Elnät/Elbilsladdning/Fixa laddplats/För företag/Page Content
jcr:mixinTypes: MultiValue [mix:referenceable]
jcr:primaryType: Name sv:pageContent
jcr:uuid: String 4.777cedee1864bb4ac0032efa_pageContent
Rating Repository: 4.777cedee1864bb4ac0032efa_ratingRepository
/Karlstad El- och Stadsnät/Page Repository/Site Page/Elnät/Elbilsladdning/Fixa laddplats/För företag/Rating Repository
jcr:mixinTypes: MultiValue [mix:referenceable]
jcr:primaryType: Name sv:ratingRepository
jcr:uuid: String 4.777cedee1864bb4ac0032efa_ratingRepository
Metadata Definition Repository: 4.777cedee1864bb4ac0032efa_metadataDefinitionRepository
/Karlstad El- och Stadsnät/Page Repository/Site Page/Elnät/Elbilsladdning/Fixa laddplats/För företag/Metadata Definition Repository
jcr:mixinTypes: MultiValue [mix:referenceable]
jcr:primaryType: Name sv:metadataDefinitionRepository
jcr:uuid: String 4.777cedee1864bb4ac0032efa_metadataDefinitionRepository
Hyreshus och BRF: 4.777cedee1864bb4ac0032eef
/Karlstad El- och Stadsnät/Page Repository/Site Page/Elnät/Elbilsladdning/Fixa laddplats/Hyreshus och BRF
URI: URI /elnat/elbilsladdning/fixa-laddplats/hyreshus-och-brf
URL: URI https://karlstadsnat.se/elnat/elbilsladdning/fixa-laddplats/hyreshus-och-brf
alertArchive: WeakReference 3.7a2066bf1864bae9ce87545
alternativeDescription: String
comments: MultiValue []
createdBy: WeakReference 255.7a2066bf1864bae9ce83553
creationDate: Date 2023-02-20T10:51:37
displayName: String Hyreshus och BRF
headerIconLinks: WeakReference 19.7a2066bf1864bae9ce873b2
hideFeedBackModule: String Ja
isActiveSubscription: Boolean false
jcr:mixinTypes: MultiValue [mix:referenceable]
jcr:primaryType: Name sv:page
jcr:uuid: String 4.777cedee1864bb4ac0032eef
lastModifiedBy: WeakReference 255.560464f518721b51d1b1bec1
lastModifiedDate: Date 2023-05-25T10:07:08
lastPublishDate: Date 2023-05-25T10:07:09
lastPublishedBy: WeakReference 255.560464f518721b51d1b1bec1
linkConnector: WeakReference 6.777cedee1864bb4ac004a8bf
locale: String sv
mainMenuStart: WeakReference 2.7a2066bf1864bae9ce831ec
pageCat: String El
pageContent: String
pageHeading: String Hyreshus och BRF
pageName: String Hyreshus och BRF
pagePreamble: String Här går vi igenom steg för steg hur ni fixar laddplatser till hyreshus och bostadsrättsföreningar.
pageTags: MultiValue [Elbilsladdning,
El]
publishDate: Date 2023-03-01T08:32:00
published: Boolean true
publishedBy: WeakReference 255.7a2066bf1864bae9ce83553
resourcePriority: Long 5
robotsIndex: Boolean true
shortId: String 5767
showInNavMenu: String Ja
showTurid: String Ja
siteLogo: WeakReference 18.560464f518721b51d1b2c42
template: WeakReference 91.7a2066bf1864bae9ce83d2f
usePathName: Boolean false
visibleCount: Long 0
visibleInMenus: Boolean true
Page Content: 4.777cedee1864bb4ac0032eef_pageContent
/Karlstad El- och Stadsnät/Page Repository/Site Page/Elnät/Elbilsladdning/Fixa laddplats/Hyreshus och BRF/Page Content
jcr:mixinTypes: MultiValue [mix:referenceable]
jcr:primaryType: Name sv:pageContent
jcr:uuid: String 4.777cedee1864bb4ac0032eef_pageContent
Rating Repository: 4.777cedee1864bb4ac0032eef_ratingRepository
/Karlstad El- och Stadsnät/Page Repository/Site Page/Elnät/Elbilsladdning/Fixa laddplats/Hyreshus och BRF/Rating Repository
jcr:mixinTypes: MultiValue [mix:referenceable]
jcr:primaryType: Name sv:ratingRepository
jcr:uuid: String 4.777cedee1864bb4ac0032eef_ratingRepository
Metadata Definition Repository: 4.777cedee1864bb4ac0032eef_metadataDefinitionRepository
/Karlstad El- och Stadsnät/Page Repository/Site Page/Elnät/Elbilsladdning/Fixa laddplats/Hyreshus och BRF/Metadata Definition Repository
jcr:mixinTypes: MultiValue [mix:referenceable]
jcr:primaryType: Name sv:metadataDefinitionRepository
jcr:uuid: String 4.777cedee1864bb4ac0032eef_metadataDefinitionRepository
Småhus eller villa: 4.777cedee1864bb4ac0032ee4
/Karlstad El- och Stadsnät/Page Repository/Site Page/Elnät/Elbilsladdning/Fixa laddplats/Småhus eller villa
URI: URI /elnat/elbilsladdning/fixa-laddplats/smahus-eller-villa
URL: URI https://karlstadsnat.se/elnat/elbilsladdning/fixa-laddplats/smahus-eller-villa
alertArchive: WeakReference 3.7a2066bf1864bae9ce87545
alternativeDescription: String
comments: MultiValue []
createdBy: WeakReference 255.7a2066bf1864bae9ce83553
creationDate: Date 2023-02-20T10:51:14
displayName: String Småhus eller villa
headerIconLinks: WeakReference 19.7a2066bf1864bae9ce873b2
hideFeedBackModule: String Ja
isActiveSubscription: Boolean false
jcr:mixinTypes: MultiValue [mix:referenceable]
jcr:primaryType: Name sv:page
jcr:uuid: String 4.777cedee1864bb4ac0032ee4
lastModifiedBy: WeakReference 255.7a2066bf1864bae9ce839a3
lastModifiedDate: Date 2023-05-31T15:08:20
lastPublishDate: Date 2023-05-31T15:08:20
lastPublishedBy: WeakReference 255.7a2066bf1864bae9ce839a3
linkConnector: WeakReference 6.777cedee1864bb4ac004a8bf
locale: String sv
mainMenuStart: WeakReference 2.7a2066bf1864bae9ce831ec
pageCat: String El
pageContent: String
pageHeading: String Småhus eller villa
pageName: String Småhus eller villa
pagePreamble: String Här har vi sammanställt en guide över hur du går tillväga för att skaffa laddplats till ditt hus.
pageTags: MultiValue [Elbilsladdning,
El]
publishDate: Date 2023-03-01T10:09:53
published: Boolean true
publishedBy: WeakReference 255.7a2066bf1864bae9ce83553
resourcePriority: Long 5
robotsIndex: Boolean true
shortId: String 5766
showInNavMenu: String Ja
showTurid: String Ja
siteLogo: WeakReference 18.560464f518721b51d1b2c42
template: WeakReference 91.7a2066bf1864bae9ce83d2f
usePathName: Boolean false
visibleCount: Long 0
visibleInMenus: Boolean true
Page Content: 4.777cedee1864bb4ac0032ee4_pageContent
/Karlstad El- och Stadsnät/Page Repository/Site Page/Elnät/Elbilsladdning/Fixa laddplats/Småhus eller villa/Page Content
jcr:mixinTypes: MultiValue [mix:referenceable]
jcr:primaryType: Name sv:pageContent
jcr:uuid: String 4.777cedee1864bb4ac0032ee4_pageContent
Rating Repository: 4.777cedee1864bb4ac0032ee4_ratingRepository
/Karlstad El- och Stadsnät/Page Repository/Site Page/Elnät/Elbilsladdning/Fixa laddplats/Småhus eller villa/Rating Repository
jcr:mixinTypes: MultiValue [mix:referenceable]
jcr:primaryType: Name sv:ratingRepository
jcr:uuid: String 4.777cedee1864bb4ac0032ee4_ratingRepository
Metadata Definition Repository: 4.777cedee1864bb4ac0032ee4_metadataDefinitionRepository
/Karlstad El- och Stadsnät/Page Repository/Site Page/Elnät/Elbilsladdning/Fixa laddplats/Småhus eller villa/Metadata Definition Repository
jcr:mixinTypes: MultiValue [mix:referenceable]
jcr:primaryType: Name sv:metadataDefinitionRepository
jcr:uuid: String 4.777cedee1864bb4ac0032ee4_metadataDefinitionRepository
Formulär för intresseanmälan: 4.777cedee1864bb4ac00859fe
/Karlstad El- och Stadsnät/Page Repository/Site Page/Elnät/Elbilsladdning/Fixa laddplats/Formulär för intresseanmälan
URI: URI /elnat/elbilsladdning/fixa-laddplats/formular-for-intresseanmalan
URL: URI https://karlstadsnat.se/elnat/elbilsladdning/fixa-laddplats/formular-for-intresseanmalan
alertArchive: WeakReference 3.7a2066bf1864bae9ce87545
alternativeDescription: String
comments: MultiValue []
createdBy: WeakReference 255.7a2066bf1864bae9ce83553
creationDate: Date 2023-02-27T14:38:53
displayName: String Formulär för intresseanmälan
headerIconLinks: WeakReference 19.7a2066bf1864bae9ce873b2
hideFeedBackModule: String Ja
isActiveSubscription: Boolean false
jcr:mixinTypes: MultiValue [mix:referenceable]
jcr:primaryType: Name sv:page
jcr:uuid: String 4.777cedee1864bb4ac00859fe
lastModifiedBy: WeakReference 255.560464f518721b51d1b1bec1
lastModifiedDate: Date 2023-05-25T15:29:16
lastPublishDate: Date 2023-05-25T15:29:17
lastPublishedBy: WeakReference 255.560464f518721b51d1b1bec1
linkConnector: WeakReference 6.777cedee1864bb4ac004a8bf
locale: String sv
mainMenuStart: WeakReference 2.7a2066bf1864bae9ce831ec
pageContent: String
pageHeading: String Formulär för intresseanmälan
pageName: String Formulär för intresseanmälan
pagePreamble: String Är du intresserad av att skaffa laddplats hemma hos dig eller på ditt företag? Fyll i formuläret så hör vi av oss.
publishDate: Date 2023-03-01T08:13:11
published: Boolean true
publishedBy: WeakReference 255.7a2066bf1864bae9ce83553
resourcePriority: Long 5
robotsIndex: Boolean true
shortId: String 5848
showInNavMenu: String Ja
showTurid: String Ja
siteLogo: WeakReference 18.560464f518721b51d1b2c42
template: WeakReference 91.7a2066bf1864bae9ce83d2f
usePathName: Boolean false
visibleCount: Long 0
visibleInMenus: Boolean true
Page Content: 4.777cedee1864bb4ac00859fe_pageContent
/Karlstad El- och Stadsnät/Page Repository/Site Page/Elnät/Elbilsladdning/Fixa laddplats/Formulär för intresseanmälan/Page Content
jcr:mixinTypes: MultiValue [mix:referenceable]
jcr:primaryType: Name sv:pageContent
jcr:uuid: String 4.777cedee1864bb4ac00859fe_pageContent
Rating Repository: 4.777cedee1864bb4ac00859fe_ratingRepository
/Karlstad El- och Stadsnät/Page Repository/Site Page/Elnät/Elbilsladdning/Fixa laddplats/Formulär för intresseanmälan/Rating Repository
jcr:mixinTypes: MultiValue [mix:referenceable]
jcr:primaryType: Name sv:ratingRepository
jcr:uuid: String 4.777cedee1864bb4ac00859fe_ratingRepository
Metadata Definition Repository: 4.777cedee1864bb4ac00859fe_metadataDefinitionRepository
/Karlstad El- och Stadsnät/Page Repository/Site Page/Elnät/Elbilsladdning/Fixa laddplats/Formulär för intresseanmälan/Metadata Definition Repository
jcr:mixinTypes: MultiValue [mix:referenceable]
jcr:primaryType: Name sv:metadataDefinitionRepository
jcr:uuid: String 4.777cedee1864bb4ac00859fe_metadataDefinitionRepository