Tilsammans gör vi staden smartare!

Badtemperatur, aktivitetsmätning och bevattning - det är några av de smarta projekt som har genomförts av IoT-gänget på Karlstads El- och stadsnät. Läs mer om projekten här!

Badtemperatur badplatser

Datum: 2020-05-01
Projektbeskrivning

Genom termometersensorer placerade i bojar och på bryggor mäts temperatur i vattnet på olika badplatser. Sensorerna samlar in data över aktuella badtemperatur som presenteras i mobilappen ”Mitt Karlstad” och på Karlstad.se där kommuninvånarna kan ta del av temp, vattenkvalitet och handikappanpassning.

Sensorer: ElSys, 19 st, LoRa, NB IoT,
System/Plattform:
Thingsboard, LoRa via Netmore, NB IoT via Telia, KartVy
Status:
Drift
Kund:
TFF/Karlstad

Bevattning offentlig utemiljö

Datum: 2019-05-01
Projektbeskrivning

Sommaren i Sverige ser olika ut och planteringar kräver olika fuktighet beroende på växt, placering, jordart och miljö. Sensorernas uppgift är att via presentation i en mobilapp och på en webbsida visa fuktkurvor och med satta larmgränser underlätta för personal som utför bevattningen. Sensorerna mäter vattentryck på två olika nivåer för att bevattning ska vara mer exakt. Genom att veta hur fuktig jorden är slipper det bli onödiga transporter, uttorkning eller övervattningar.


Sensorer: SenseFarm, 10 st, LoRa
System/Plattform:
Sensefarm webb, LoRa via Netmore
Status:
Drift
Kund:
TFF/Karlstad

 

Vattennivåmätning bredvatten in- och utlopp

Datum: 2021-04-01
Projektbeskrivning
Genom sensorer som mäter vattennivå utplacerade i vattnet på olika platser samlar verksamheten in data över aktuella vattennivå. Information presenteras i webbapplikation med larmgränser.


Sensorer: Märke, 4 st, LoRa
System/Plattform:
Thingsboard, LoRa via Netmore
Status:
Drift
Kund:
TFF/Karlstad

 

Aktivitetsmätning på vandringsleder

Datum:2021-05-14

Projektbeskrivning

Genom sensorer placerade på utvalda ställen kan verksamheten samla in data över det antal personer som passerar en punkt på en vandringsled eller en plats i naturen. Detta ger även information om när i tid detta sker. Informationen kan sedan presenteras på olika sätt, exempelvis till ett verksamhetssystem, på en webbsida eller i en mobilapp där egna verksamheten, koncernen eller kommuninvånarna kan ta del av informationen.


Sensorer:
System/Plattform:
märke, LoRa via Netmore
Status:
POC

 

Nivåmätning hundlatriner

Datum:2019-06-01
Projektbeskrivning

Karlstad vill tömma hundlatriner på ett smartare och effektivare sätt och därmed undvika tömning av tomma behållare och nedskräpning pga överfulla behållare. Hundlatriner utrustade med sensorer som berättar när och var det är dags att tömma.

Sensorer: Bintel, 25 st
System/Plattform:
Bintel, LoRa via Netmore
Status:
POC
Kund:
TFF/Offentlig utemiljö

 

 

Kylkedja, rätt temperatur under lagring och transport

Datum:2021-05-17
Projektbeskrivning

För att säkra den frysta och kylda matens kvalitet i distributionen från producenter och leverantörer till restaurang eller butik har branschen låtit utarbeta riktlinjer för hantering, lagring och transport av fryst och kyld mat. Genom att placera en sensor som mäter och loggar temperatur kan man utföra egenkontroll och presentera resultatet i ett verksamhetssystem, på en webbsida eller i en mobilapp.
Ett bra sätt att öka kvalitet och matsäkerhet, minskat svinn, obruten frys- och kylkedja samt öka kunskap om den mat man serverar.


Sensorer: Laird
System/Plattform:
Thingsboard, LoRa via Netmore,
Status:
POC
Kund:
Barn- och ungdomsförvaltningen, Karlstad

 

Vägtemperatur kopplat till vägunderhåll

Datum:2020
Projektbeskrivning

Vägsensorer kan samla in data som mäter väglag, vägtemperaturen och vädret i största allmänhet. Utan den här typen av sensorer skulle det vara näst intill omöjligt för en väghållare att utföra sitt arbete. Vägsensorer är som känselspröt som samlar in data och som sedan tolkas och blir till en åtgärd: salta eller inte? Ploga eller ej?
Med sensorer kan väghållarna göra en kvalificerad bedömning istället för att tvingas göra körningar på klockan

Sensorer:
System/Plattform:
Thingsboard, LoRa via Netmore,
Status:
Drift
Kund:
TFF, Arvika

 

Bevattning och fukthalt på golfgreener

Datum: 2021-07-01
Projektbeskrivning
Genom sensorer placerade på golfbanan, i detta fall vid greener, samlar vi in data som visar fukthalt i jorden, samkör info med väderdata för att ta fram behovet av bevattning på önskade platser.
Sensorer: SenseCap, 5 st, LoRa
System/Plattform:
Thingsboard, LoRa via Netmore
Status:
Drift
Kund:
TFF/Karlstad