Vad är en fiberförening?

Här kan du läsa om vad en fiberförening är och varför de behövs.

FamiljÖver hela Sverige byggs fibernätet ut på landsbygden tack vare lokala fiberföreningar där boende har gått samman för att få fiber till sitt område. Ska vi ha en levande landsbygd och tillgång till ett framtidssäkert bredbandsnät måste vi agera själva. Tyvärr finns inte förutsättningarna för att marknadens aktörer ska erbjuda fiber i landsbygden. Ska vi vara säkra på att alla ska få tillgång till fiber får vi hjälpas åt.

Föreningarnas uppgift

En fiberförening är ett antal fastighetsägare på ett område som går ihop och bildar en förening för att tillsammans ansluta sitt område till fibernätet. Medlemmarna i föreningen delar på arbetet och förenklar på så vis processen mot en fiberanslutning, exempel på uppgifterna ser du nedan.

  • Värva medlemmar och samla in anslutningsavtal
  • Leda arbetet för att bygga områdesnät.
  • Ordna nödvändiga marktillstånd.
  • Sköta föreningens ekonomi.
  • Praktiskt och administrativt arbete.

För att söka eventuella stöd för finansieringen av fiberanslutningen så krävs en förening.

Ju fler desto bättre

Även om kommunerna oftast bekostar och bygger ut samnätet blir det en kostnad för fiberföreningarna att gräva fram fibernätet och sedan ansluta sig. Det finansierar föreningen genom medlemmarnas insatser och eventuella bidrag. Det betyder att ju fler som går med desto billigare blir medlemsinsatsen. Att ansluta sig till fibernätet kostar vanligtvis mellan 15 000 och 30 000 kronor. Priset beror bland annat på hur många medlemmar som väljer att ansluta sig, avståndet mellan fastigheter, omgivningen och markunderlaget.