Steg i processen

Här kan du läsa om mer hur processen för en anslutning kan se ut för en fiberförening, från första steget till ett fibernät i drift.

1. Ta initiativ!

 • Kolla av intresset med grannarna.
 • Kontakta din kommun för att få tips och stöd.


2. Etablera projektet

 • Bilda en förening.
 • Bestäm anslutningsområde och områdesansvariga som ska hjälpa till att driva projektet och bearbeta de övriga fastighetägarna.
 • Bestäm en anslutningsgrad då en anslutning är möjlig med tanke på ekonomi och markåtgång.
 • Gör en kostnadskalkyl för att uppskatta kostanden, informera och förankra.
 • Sök finansiering.


3. Genomför byggprojektet

 • Upprätta en skarp projektplan.
 • Se över om tillräckligt många fastighetsägare är med för att påbörja projektet.
 • Begär in offerter från entreprenörer.
 • Skriv markavtal med samtliga fastighetsägare där det kommer att grävas.
 • Planera för röjningsarbete samt för grävning på den egna tomten.
 • Skriv anslutningsavtal med samtliga medlemmar.

4. Drifta nätet

 • Praktiskt arbete så som drift och underhåll.
 • Sköta föreningens ekonomi.