Stamsträckor ERUF

Vi på Karlstads El- och Stadsnät bygger med hjälp av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Värmland stamsträckor med fiber för att kunna ansluta fler till ett stabilt bredband på landsbygden. Här kan du läsa mer om projektet.

Bredbandsutbyggnad Värmlands län är ett samlingsnamn för flera bredbandsprojekt som ägs och koordineras av Region Värmland. Tillsammans bygger länets kommuner fiber för 200 miljoner kronor åren 2015-2020. Målet är att öka möjligheten för små och medelstora företag att få tillgång till snabbt bredband.

Projekten är finansierade av ERUF, kommunerna och Region Värmlands statliga regionala utvecklingsmedel. Region Värmland äger projekten, planerar för nya projekt och koordinerar de befintliga. Kommunerna tar fram underlag till nya projektansökningar och ansvarar för utbyggnaden i de projekt som pågår.

Bredbandsutbyggnad Värmlands län ansluter inga fastigheter men projekten drar fiber fram till orter och byar så att det blir möjligt för hushållen och företagen att ansluta sig till fibernätet.

Sträckor som byggs

Nedan följer en lista på de stamsträckor (större fibersträckor) som planerar att byggas.

Delomgång 1 (Avslutad)

 • Östanås till Duved
 • Kägelholm till Herrån-Acksjön 
 • Drögsforsen till Åstorp 

Delomgång 3 (Avslutad)

 • Korsning väg 736 till Nybacka-Solberg-Södra och Norra Rådom 
 • Väse/Arnövägen till Arnön 
 • Rockmyren till Smedstad 
 • Sutterhöjden/Norenberg till Ölmhult 
 • Väse-Berg (Väse) till Lövhöjden 
 • Fågelviks-Hult till Laskerud 

DELOMGÅNG 4 (PÅGÅENDE)

 • Norra Mon (avslutad)
 • Ölmhult (avslutad)
 • Bofasterud (avslutad)
 • Ulvsby-Nybacka (pågår)
 • Österängarna (avslutad)

DELOMGÅNG 5 (PÅGÅENDE)

 • Gotland/Rödmossen-Ängebäckstorp (avslutad)
 • Lyckåsen-Rallarberget (pågående)
 • Hammargrinden-Rosenberg (pågående)
 • Torsborg-Mjöviksudd (avslutad)
 • Busterud-Jäverön Gård (avslutad)

 

region_Värmland_EU_regionala_utvecklingsfonden