SVARTFIBER

Med en svartfiberanslutning kan ditt företag satsa på en digital infrastruktur och själva ta hand om er egen datakommunikationsutrustning, såväl internt som externt.

Svartfiber är en punkt-till-punkt-förbindelse som ni hyr av oss och där ni sedan själva bestämmer vilken kapacitet och utrustning ni vill ha. Svartfiber beställs parvis eller som monofiber. Vill ni ha högre säkerhet och tillgänglighet så väljer ni två eller flera förbindelser på samma sträcka eller redundanta fibervägar.

CESAR2

Vi använder CESAR2, ett centralt system för accesser som ger operatörer möjligheten att direkt få åtkomst till vårt stadsnäts lokala accesser. Läs mer om CESAR2.

Pris

Priset består av en engångsavgift som varierar beroende på hur många fiberpar ni väljer och eventuella kostnader för att bygga ut nätet. Utöver det betalar ni en månadsavgift som styrs av avståndet mellan adress A och adress B samt avtalstiden. Kontakta oss för en offert.

Så går det till

Vår överlämning sker vanligen med SC/UPC-kontakt i ODF eller motsvarande. Överlämningspunkt i fastigheten brukar vara i ett gemensamt utrymme som i exemplevis en fjärrvärmecentral eller en elcentral.

Servicenivåer

Det finns olika servicenivåer att tillgå. Servicenivå 0 ingår i tjänsten. Önskar du en högre servicenivå beställer du den genom att kontakta oss. Gå in på www.ssnf.org för mer info om servicenivåer.

Servicenivå 0: felanmälan sker under kontorstid kl. 08:00-16.00 via e-post support.stadsnat@karlstad.se eller på telnr 054-5407416.

Servicenivå 1 och 2: felanmälan sker dygnet runt, alla dagar till vår driftavdelning via e-post support.stadsnat@mittnat.nu eller telnr 054-5407416.