KAPACITET

Finns din organisation på flera platser? Då kan det passa er att hyra kapacitet och på så sätt binda ihop era olika enheters lokala nätverk till ett.

Uthyrning av kapacitet är främst för företag och organisationer med enheter på flera olika håll inom MittNäts täckningsområde. Genom att hyra kapacitet kan ni binda samman olika enheters lokala nätverk (LAN) inom verksamheten, vilket innebär att företagets tekniska utrustning kan placeras på en och samma plats och samtidigt användas från andra håll. På så sätt kan investeringar sparas in, samarbeten underlättas och kommunikationen förenklas.

Vi erbjuder 10, 30, 50, 100, 250, 500 eller 1000 Mbit/s-förbindelser. Vi levererar en säker och övervakad förbindelse utifrån era önskemål enligt CESAR2. Kontakta oss så berättar vi mer.

Fakta om Kapacitet

Övergripande tjänster: Punkt-till-punkt, Punkt-till-Multipunkt

Kapacitet: 10 Mbit/s, 30 Mbit/s, 50 Mbit/s, 100 Mbit/s, 250 Mbit/s, 500 Mbit/s, 1000 Mbit/s

Fysiskt gränssnitt: Koppar RJ45, Fiberpar Singelmode, Singelfiber Singelmode, Tx 1310nm eller 1550nm

Logiskt gränssnitt: Otaggad port. En logisk kanal per avlämningsport, Taggad port (trunk). Flera logiska kanaler per avlämningsport. VLAN. Q-in-Q. Dubbeltaggad förbindelse.

CESAR2

Vi använder CESAR2, ett centralt system för accesser som ger operatörer möjligheten att direkt få åtkomst till vårt stadsnäts lokala accesser. Läs mer om CESAR2.

Så går det till

Vår överlämning sker vanligen med antingen RJ45 eller SC/UPC-kontakt i en aktiv utrustning. Överlämningspunkt i fastigheten brukar vara i ett gemensamt utrymme, exempelvis i en fjärrvärmecentral eller en elcentral.

Servicenivåer

När du hyr kapacitet av oss finns flera servicenivåer att tillgå. Servicenivå 0 ingår i tjänsten. Önskar du en högre servicenivå beställer du den genom att kontakta oss.

Servicenivå 0: felanmälan sker under kontorstid kl. 08:00-17.00 till vår driftavdelning på e-post support.stadsnat@mittnat.nu eller telnr 054-5407416.

Servicenivå 1 och 2: felanmälan sker dygnet runt, alla dagar till vår driftavdelning via e-post support.stadsnat@mittnat.nu eller telnr 054-5407416.

Kontakta oss för att få veta mer

Kontakta oss så hjälper vi er med en skräddarsydd offert. Vår rådgivning är så klart kostnadsfri foretag.stadsnat@karlstad.se.