Inplacering

I våra datahallar förvaras er utrustning tryggt. Lokalerna uppfyller stränga krav på säkerhet, har ett avancerat kraftförsörjningssystem och nås endast av behöriga.

I Karlstad har vi en central nod med ett operatörshotell. Här finns elektronisk utrustning som exempelvis switchar och servrar placerade. Inplacering innebär att ni kan hyra en plats för er utrustning i operatörshotellet. På så sätt får ni en säker placering av er kommunikationsutrustning och era servrar och därigenom en enkel access till stadsnätet. Vi har även områdesnoder där vi erbjuder inplacering för utrustning som behöver vara längre ut i vårt nät.

Säkerhetskrav

Operatörshotellet är uppfört enligt stränga krav. Lokalen har kraftförsörjning via ett dieselaggregat och möjlighet till UPS. Temperatur och luftfuktighet regleras via en klimatanläggning och skalskydd, larm- och passersystem skyddar anläggningen från obehöriga.

Kontakta oss så berättar vi mer.