Vår uppförandekod

I vår uppförandekod beskrivs de principer som alla medarbetare på Karlstads El- och Stadsnät samt våra leverantörer ska respektera och följa i handlingar och beslut.

När vi bygger och utvecklar vårt el- och fibernät strävar vi efter att hitta ett förhållningssätt där vi har balans mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar för att mildra eventuella negativa effekter på miljö, människor och samhälle.