Behandling av personuppgifter

Här finns information till dig som är elnäts- och/eller stadsnätskund hos oss gällande hur vi behandlar dina personuppgifter.

För att vi ska kunna leverera din elnäts- och/eller stadsnätsanslutning till dig behöver vi lagra dina personuppgifter. Grunden för den här behandlingen är avtal som du ingått med oss, där vi behöver uppgifterna för att kunna fullgöra avtalet med dig.

I vilka sammanhang behöver vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter när vi fakturerar dig, skickar information till dig - exempelvis vid driftarbeten eller avbrott, eller när vi eller någon av våra tjänsteleverantörer behöver komma i kontakt med dig i marknadsföringssyfte. Det sistnämnda handlar främst om att dina personuppgifter används på så vis att våra tjänsteleverantörer kan leverera tjänster till dig.

Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till myndigheter när så krävs av lag eller myndighetsbeslut. Vi kan också komma att behöva lämna ut delar av dina personuppgifter till försäkringsbolag eller entreprenörer som ska åtgärda något i din anslutning. Vi kontrollerar även nya kunders kreditvärdighet och inhämtar därför information från Bisnode. Vår verksamhet omfattas av offentlighetsprincipen vilket gör det möjligt för dig att begära ut uppgifter som finns i vår verksamhet. Innan sådan utlämning sker görs det en sekretessprövning.

Dina personuppgifter kommer att sparas av oss under hela avtalstiden samt så länge vi har rättsliga krav på oss att spara uppgifterna.

Dina rättigheter

Nedan kan du läsa mer om vilka rättigheter du har som kund gentemot oss.

Rätt att invända mot behandling

Eftersom en del av vår behandling av dina personuppgifter utförs i direkt marknadsföringssyfte, har du en rätt att när som helst invända mot behandlingen. Vi får då inte längre behandla dina personuppgifter för direkta marknadsföringsändamål. Vi vill dock återigen förtydliga att detta främst handlar om uppgifter som krävs för att våra leverantörer ska kunna leverera tjänster till dig, och har du invändningar på något som kan beröra detta kan följden bli att exempelvis dina stadsnätstjänster inte fungerar som de ska.

Andra rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakt

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta Catrine Mattsson på 054-540 74 73 eller via catrine.mattsson@karlstad.se

VEM ÄR DATASKYDDSOMBUD?

Kommunens nämnder och bolag har en gemensam organisation för dataskyddsombud och funktionen finns på kommunledningskontoret. Dataskyddsombudet nås på 054-540 00 00 eller via dataskyddsombud@karlstad.se.