Historik

Karlstads El- och Stadsnät har en lång och spännande historik.

1906 Elektriciteten introduceras i Karlstad.

1931 Karlstads elnät ansluts till övriga elnätet i Värmland via en anslutning till Fortums nät vid Dingelsundet.

1954 Den centrala mottagningsstationen på Orrholmen invigs. 

1966 Elnätet i Karlstad växer och den östra mottagningsstationen som ligger i början av Edsgatan invigs.

1972 Nätet fortsätter att växa och den västra mottagningsstationen i höjd med Bergvik/Hultsberg invigs.

1985-86 Den centrala mottagningsstationen på Orrholmen byggs om och ett nytt 10 och 130 kV ställverk installeras.

1996 I samband med avregleringen på elmarknaden delas Elverket i Karlstad i två bolag - Karlstads Elnät AB och Karlstads Energi AB.

1998 Den första fibern grävs ner i Karlstad. Syftet var att använda fibern för övervakning av elnätet. Snart fanns det ett stort intresse att använda fibern till kommunikationsöverföring. Därmed fick Karlstads Elnät ett nytt verksamhetsområde - bredband. Då under namnet Solnät.

2003 Solnät blir den 17 maj Karlstads Stadsnät - ett aktivt och öppet stadsnät.

2006 Firar 100-årsjubileum och 10 år som bolag.

2014 Karlstads Elnät byter namn till Karlstads El- och Stadsnät.