Om oss

Karlstads El- och Stadsnät är ett kommunalägt bolag som äger, förvaltar, driftsäkrar och bygger ut Karlstads kommuns elnät och fibernät.

Vi är ett medborgarägt bolag med ett kommunalt uppdrag att bedriva nätverksamhet för överföring av elektricitet och bredbandstjänster samt att utföra mindre kundentreprenader. Syftet med vår verksamhet är att främja distributionen av elektricitet och tillgången till bredband och bredbandstjänster på ett sätt som är värdeskapande för Karlstads kommun och dess invånare.

AFFÄRSIDÉ

Vår affärsidé är att äga, förvalta och utveckla el- och bredbandsnät. Vi tillhandahåller säker och prisvärd transport av el- och bredbandstjänster inom Karlstads tätort med lyhördhet för kundernas behov. Vårt mål är att vi ska leva upp till våra kunders förväntningar på nättjänster för el och bredband och därigenom på bästa vis bidra till den övergripande visionen ”Livskvalitet Karlstad 100 000”. Vår vision är att vi ska leverera nätverk i världsklass i framtidskommunen Karlstad.

Elnät

Vi ansvarar för elnätet i Karlstads tätort. Tack vare den så kallade områdeskoncessionen inom det geografiska området vi verkar i har vi monopol på nätverksamhet i tätorten. I övriga kommunen ansvarar Ellevio för elnätet. Då vi enbart ansvarar för nätet kan du som kund fritt välja vilken elhandlare du vill köpa din el av. 

Vi har en så kallad Trippel-A-märkning, vilket är den högsta kreditratingen i Soliditets värderingssystem.

Vi hjälper dig gärna med:

  • Kostnadsfri övervakning vid trädfällning om du anmäler i tid.
  • Anvisning var kablar finns nedgrävda på din tomt.
  • Abonnemang när du ska ansluta el till ditt hus.
  • Tillfällig elanslutning för t.ex. byggnation.
  • Ändra elanslutning – dela eller slå ihop abonnemang.

Vi har dessutom beredskap för att åtgärda fel 24 timmar om dygnet, året runt.

Stadsnät

Stadsnätet bygger på så kallad fiberoptik, en framtidssäker teknik för bland annat Internet, TV och telefoni. Stadsnätet är ett öppet nät med fri konkurrens, allt för att öka valfriheten för dig som kund och för att ge så bra tjänster till så låga priser som möjligt. Är du osäker på om fiber är något för framtiden kan vi meddela att en helt vanlig fiberkabel, som ansluts till en helt vanlig villa, har kapacitet att leverera hastigheter på över tre miljoner Mbit/s! 

TELEKOMRÅDGIVARNA

Vi är stolt medfinansiär till Telekområdgivarna. Telekområdgivarna ger opartisk och kostandsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni och bredband samt fiberanslutning. Läs mer om Telekområdgivarna här.

Koncernen Karlstads Stadshus

Vi ingår i koncernen Karlstads Stadshus AB som är helägt av Karlstads kommun. I koncernen ingår systerbolaget Karlstads Energi AB som äger, producerar och säljer energi. Båda bolagen bildades därför att ellagen inte tillåter att elförsäljning och nätverksamhet bedrivs av samma företag.