2019-04-11

Vi byter kundinformationssystem

Under april-maj övergår vi till ett nytt kundinformationssystem, det vill säga det system där vi exempelvis administrerar dina uppgifter och skickar ut fakturor. Det nya systemet kommer medföra förbättringar både för oss och för dig som kund. Här kan du läsa mer om förändringarna.

Först och främst vill vi i förväg be dig att ha lite extra tålamod under övergången till det nya systemet. Risken finns när sådana här större förändringar görs att mindre fel eller störningar uppstår och att det blir längre svarstid i kundservice än vanligt. Skulle du mot förmodan upptäcka att något inte stämmer på exempelvis din faktura eller liknande ber vi dig att kontakta oss snarast, så hjälps vi åt att rätta till. Tack för ditt tålamod, vår ambition är givetvis att du inte ska märka av förändringen!

Vi samarbetar med Karlstads Energi

Redan idag, men även framöver med det nya systemet, samarbetar vi med vårt systerbolag Karlstads Energi. Vi är fortfarande två olika bolag med olika verksamheter, vilket gör att om du har frågor som rör elnät eller stadsnät kontaktar du oss – om du har frågor som rör elhandel, fjärrvärme eller renhållning kontaktar du Karlstads Energi.

Samfakturering

En av förändringarna med det nya systemet är att samtliga dina tjänster från oss och Karlstads Energi i fortsättningen kommer att samfaktureras. Det innebär alltså att du kommer att få en samlad faktura för de tjänster du nyttjar från oss (elnät, stadsnät, elhandel, fjärrvärme och renhållning) i stället för flera olika. Med andra ord blir det enklare att hantera och hålla koll, samtidigt som vi gör en god insats för miljön. Självklart specificeras varje tjänst på fakturan så att du enkelt kan se vad du betalar för – enda skillnaden är som sagt att all information kommer i ett och samma fakturautskick i stället för flera.

För dig som i dag kan se staplar med historik över din el- och fjärrvärmeförbrukning på fakturan kommer inte att hitta dem där i framtiden. I stället kommer de att finnas de på webben på Mina sidor.

Näthyran för stadsnät faktureras månatligen

För dig som har stadsnät kommer rutinen för hur näthyran faktureras att ändras. I dag faktureras du var fjärde månad, men framöver kommer du att faktureras varje månad i stället. Den totala kostnaden ändras naturligtvis inte.

Nya Mina Sidor

I samband med det nya systemet kommer även Mina sidor på webben att uppdateras till en ny version, med en del nya funktioner och enklare vyer som förhoppningsvis förenklar för dig som kund. Under april, och i viss mån även under maj, ber vi dig ha överseende med att nuvarande Mina sidor kanske inte fungerar som vanligt, eftersom det håller på att bytas ut.

När är allt klart?

Det nya systemet tas i bruk i månadsskiftet april-maj. För Mina sidor är målet att det ska fungera fullt ut under maj.