2018-04-17

Sammanfattning av nattens strömavbrott i västra Karlstad

Här följer en sammanfattning av nattens händelseförlopp (16-17 april) samt vad vi gör nu och framåt.

Explosionen som många hörde under måndagskvällen berodde på en kortslutning i en strömtransformator, som sitter i vår västra mottagningsstation på Körkarlsvägen. Explosionen skedde klockan 22:15. Anledningen till att explosionen blev så pass kraftig är att det bildas ett högt tryck med den olja samt det porslin som isolerar transformatorn. Branden som därefter uppstår beror på att isoleringsolja läckt ut och fattat eld.

Återställningsarbetet under natten

Efter att spänningen slagits från mottagningsstationen kunde Räddningstjänsten inleda släckningsarbetet. När elden var släckt besiktade och rengjorde vi anläggningen för att säkerställa att ny brand inte skulle uppstå. Därefter spänningssattes mottagningsstationens oskadda delar stegvis. Den sista delen spänningssattes klockan 00:58 varpå samtliga som berörts av strömavbrottet hade strömmen tillbaka. Strömavbrottet berörde cirka 6 000 anläggningar.

Vad sker nu?

Under morgonen kommer vi att göra en ny besiktning av anläggningen, samt hålla kontakt med angränsande nät (Ellevio) och kontakta våra leverantörer av reservdelar. Vi kommer även att göra en plan för återställning av mottagningsstationen och på sikt städa undan allt trasigt och ersätta med ny utrustning.

Driftinformation

Klicka här för att komma till aktuell driftinformation.