2022-03-22

Reservkraftverk på väg från Karlstad till Lviv

Problem med elförsörjningen är bara en av alla följder efter den ryska invasionen i Ukraina. Men vi gör vad vi kan för att hjälpa till – och nu är ett reservkraftverk på väg från Karlstad till Lviv.

Med anledning av kriget i Ukraina kom för ett par veckor sedan en nationell förfrågan till Sverige kring möjligheterna att skicka ett reservkraftverk till Lviv. Reservkraftverket behövs främst för att kunna hålla i gång sjukhuset i staden som utsätts för hårda strider. Vi på Karlstads- El och Stadsnät hade ett kraftverk vi kunde bidra med – och i fredags gick transporten från Karlstad.

Ska hjälpa delar av sjukhus

Reservkraftverket har inte kapacitet nog att ge el till ett helt sjukhus – men ska kunna användas till delar av det.

- Ja, det räcker till att hålla i gång några avdelningar eller delar av sjukhuset, säger Anders Åkesson. Det känns väldigt bra att kunna bidra med någonting som kan hjälpa till på plats.