2022-06-14

Ny energi- och effektutredning från Karlstads- el och stadsnät

En ny energi- och effektutredning som Karlstads- El och Stadsnät har gjort visar att elbehovet i Karlstad kommer öka markant fram till år 2050. Och vi har en plan. Karlstad växer – och det gör vi med.

En prognos visar att energi- och effektbehovet kommer att mer än fördubblas fram till 2050. De drivande faktorerna till den ökande effektanvändningen är bland annat Karlstads befolkningsökning som krävernybyggnation, samt utveckling av transportsektorn där allt fler fordon kommer gå på el  

Alltihop är en positiv utveckling för Karlstad och Värmland. Men det kommer sätta betydligt högre press på vår elförsörjning. Vi på Karlstads- El och Stadsnät har genomfört en utredning som visar hur mycket energi och effekt som kan gå åt år 2050 – och denna utredning är en viktig del när vi nu sätter planen för det framtida nätet. 

- Vi har tagit fram en ny nätplanför det överliggande nätet - vilket kräver lång framförhållning. Vi ser över saker som tillgänglighet, driftsäkerhet och hållbarhet, att vi kan möta kommande effektbehov, berättar Anders Åkesson, elnätschef på Karlstads- El och Stadsnät.  

Ska möjliggöra fossilfria transporter

Bland annat kommer nätet förstärkas genom att vi bygger om mottagningsstationer, förstärker och bygger om ledningar, fortsatt gör stora investeringar i elnätet, samt möjliggör för fossilfria transporter. Vi möjliggör för att Karlstad ska kunna växa, helt enkelt.  

Vi är beredda. Karlstad växer och vi planerar för framtiden, säger Anders Åkesson.  

Du kan ta del av rapporten som gjorts av oberoende part här: