2020-10-16

Elkablar tas upp ur Kroppkärrssjön

Under några veckor framöver kommer Karlstads El- och Stadsnät att ta upp ett antal elkablar på botten av Kroppkärrssjön som inte längre används. De plockas bort med hjälp av ett dykarteam. Nya kablar är förlagda i väg eller grönområden istället för i vatten.

Anders Åkesson, elnätschef Karlstads El- och Stadsnät och Mattias Göthlin, projektledare Karlstads El- och Stadsnät står på en ponton i Kroppskärrssjön

Med start vecka 43 börjar grävmaskiner och dykare vid Kroppkärrsjön att arbete för att genomföra detta lite annorlunda uppdrag, då totalt sju 10 kV-elkablar ska tas upp från sjöns botten.

- Kablarna används helt enkelt inte längre och det är därför vi tar upp dem, en viktig aktion sett ur ett miljöperspektiv, säger Anders Åkesson, elnätschef på Karlstads El- och Stadsnät. 

Ovanlig arbetsmiljö​

Just att kablarna ligger på botten av en sjö innebär naturligtvis lite annorlunda förutsättningar än vad det vardagliga arbetet brukar innebära, därför tar Karlstads El- och Stadsnät hjälp av dykare. Genomförandet är noga planerat och såväl kommunen som Länsstyrelsen har godkänt arbetet.

- Projektet kommer att pågå i cirka fyra veckor. Vi kommer att arbeta under dagtid och ska göra allt vi kan tillsammans med vår entreprenör för att minimera olägenheter för boende i området, säger Mattias Göthlin, projektledare på Karlstads El- och Stadsnät.

Även om upptagning av kablarna sker enligt konstens alla regler, finns det vissa risker.

- Eftersom kablarna ligger på botten finns det en risk att bottensedimentet i sjön rörs upp, vilket vi självklart vill undvika i möjligaste mån – även om det är svårt att påverka. Viktigt är ändå på att få bort kablarna från botten så att de inte ligger kvar där i en framtid, säger Anders Åkesson, elnätschef.

För mer information om projektet, kontakta Anders Åkesson på 054-540 73 74.