2018-11-28

Därför genomför vi en mindre höjning av elnätsavgiften

Inför 2020 kommer många stora elnätsaktörer tvingas sänka sina elnätsavgifter, vissa ganska rejält. Samtidigt gör Karlstads El- och Stadsnät inte det. Här kommer förklaringen till varför.

I augusti beslutade regeringen om att sänka elnätsavgifterna efter krav från Energimarknadsinspektionen, EI. EI vill begränsa priserna genom nya regler, vars syfte bland annat är att få stopp på de chockhöjningar som många elnätsbolag genomfört de senaste åren. Höjningarna har i vissa fall legat på 20-30 procent, medan Karlstads El- och Stadsnät höjde med enbart 1,4 procent inför 2018. För att hamna i rätt balans tvingas nu många bolag sänka sina avgifter inför år 2020, då den nya tillsynsperioden inleds.

Ingen sänkning hos Karlstads El- och Stadsnät

Karlstads El- och Stadsnät höjer 1 januari den fasta årsavgiften med 25 kronor, samt överföringsavgiften med 0,12 öre per kilowattimme för villor. Samtidigt kan vissa villakunder som är anslutna till andra nät få en sänkning med runt 1 000 kronor per år.

- Det här vittnar ju om hur stora prisskillnader vi har på elnätsmarknaden i dag. Trots stora sänkningar hos andra aktörer kommer vår nätavgift fortfarande vara lägre än många andras, säger Jonas Persson, vd på Karlstads El- och Stadsnät.

Därför höjs avgiften

I och med att Karlstad växer, växer även elnätet. Det tillsammans med ökade kostnader för både personal och material samt ökade transisteringskostnader gör att elnätsavgiften behöver justeras. 

Effekttariff sänker kostnaden för de flesta

För några år sedan gick Karlstads El- och Stadsnät över till att använda effekttariff, där kunden debiteras efter timmen med högst medeleffekt under månaden. Målet med ändringen var att få en jämnare belastning på elnätet, spara på miljön och ge kunderna större möjlighet att påverka sin kostnad.

- Det vi ser är att cirka 60 procent av våra villakunder har fått en lägre årskostnad än innan vi införde effekttariff. Vi tycker att det är jättebra att våra kunder kan och får vara med och påverka sin användning, säger Jonas Persson.

Effekttariff införs på fler och fler ställen runt om i landet. Ett nära exempel är Kristinehamns Energi som nu har påbörjat övergången.

- Det är dit utvecklingen går just nu, vi ser den här förändringen på flera håll och den är nödvändig. Vill vi ha en mer hållbar användning av elnätet som sparar på både resurser och miljö måste vi hjälpas åt – både kund och bolag, avslutar Jonas Persson.

Klicka här för att ta del av nuvarande samt kommande elnätsavgifter. Vill du läsa mer om effekttariff kan du klicka här.