2022-07-20

ÅSKOVÄDER PÅ GÅNG? RÄDDA DINA PRYLAR!

Molnen hopar sig, vinden tar i och mullret närmar sig. Läge att slå sig ned med en god bok och vänta in naturens skådespel. Men vänta nu – hur ska det gå med de elektriska prylarna?

När åskan har dragit i gång kan det vara en fara för dina elektriska prylar där hemma. Därför är det säkrast att dra ut alla sladdar om du märker att ett åskoväder är på gång, eller om du ska åka hemifrån. Det som händer när åskan går är att ström från blixtarna kan gå igenom de elektriska kablarna in i byggnaden och in i de elektriska apparaterna, exempelvis en tv.

- Oftast blir det inga problem – men om åskan är tillräckligt kraftig kan överspänningen bli så stor när elektriciteten går igenom kabeln att apparaten helt enkelt inte klarar av trycket, säger Dan Rundqvist, driftingenjör på Karlstads El- och Stadsnät.   

 

Hur klarar sig medieboxen?

Även din mediabox ska dras ur när åskvädret nalkas, annars är den också i risk för att förstöras. Kom ihåg även om du har stadsnät så är mediaboxen din – och du får själv ersätta den om olyckan skulle vara framme, precis som med andra prylar i hemmet. Bor du i lägenhet är risken för nedslag som förstör dina grejer mycket mindre – men det förekommer, så du gör bäst i att dra ur alla sladdar ändå.

Så – är alla sladdar utdragna? Bra! Då kan du slå dig ner med din bok. För kom ihåg att hålla dig undan öppna platser, inte stå under ett ensamt träd och att vänta med badet tills ovädret har dragit förbi.

 

Källa: Karlstads- El och Stadsnät och Elsäkerhetsverket (elsakerhetsverket.se)