2012-06-19

Värmlänningarnas syn på el

Fyra av tio värmlänningar vet inte att den el som produceras i Sverige i stort sett är fri från fossila bränslen. Tre av tio planerar därför att försöka bidra till att minska klimatutsläppen genom att använda mindre hushållsel, vilket alltså inte påverkar klimatet. Samtidigt vill de flesta boende i Värmland se fler elbilar, resa mer med tåg och bygga ut produktionen av el för industrins och jobbens skull.

Det visar studien Ladda Sverige om 3 000 svenskars inställning till el i boende, transporter och industri, som elföretagens branschorganisation Svensk Energi gjort. 

Studien visar att nästan 40 procent av värmlänningarna inte känner till att el producerad i Sverige är mer klimatvänlig än i de flesta andra länder, då 95 procent av svensk el är fri från fossila bränslen.  Tre av tio värmlänningar planerar att minska användningen av hushållsel för att minska sina utsläpp av växthusgaser, vilket knappt ger någon effekt alls.

– Värmlänningarna ser el både som en klimatbov och som lösning på klimatfrågan. Å ena sidan tror man att det går att påverka klimatet genom att minska användningen av hushållsel, vilket inte har någon effekt.  Däremot vill värmlänningarna se betydligt mer el i transporterna och i industrin. Att ’elspäka’ sig är ingen lösning på klimatfrågan. Istället krävs kloka beslut både vad gäller produktion och användning av klimatvänlig energi, säger Marija Borenius, kommunikations- och kundservicechef på Karlstads Elnät.

Förutom kunskapsglappet om svensk els klimatpåverkan, så sticker ytterligare tre förhållanden ut i studien:

  • värmlänningarna är mycket öppna för att producera egen el,
  • de tror på mer el i transporterna och
  • de vill att Sverige bygger ut produktionen av klimatvänlig el för industrins och jobbens skull.

Skillnaderna i resultat är mycket små mellan de olika regionerna, och synen på elen är relativt enhetlig från norr till söder.

Unga är mest intresserade av att producera egen el, åtta av tio födda på 1980- och 1990-talen är öppna för att göra det.

Tre av fyra värmlänningar anser att klimatvänliga transportslag och drivmedel är en bra lösning för att minska koldioxidutsläppen. Elhybridbil är det mest populära miljöbilsalternativet, men bara var tionde svensk skulle välja en elbil om de skulle köpa en miljöbil idag. 

Två av tre värmlänningar tycker att elproduktionen i Sverige bör byggas ut för att stärka svenska företags konkurrenskraft.

– Undersökningen visar att vi har ett gott utrymme att öka kunskapen om el hos våra kunder. Det är ett tillfälle som Karlstads Elnät tänker ta. Vi arbetar aktivt för att våra kunder ska bli medvetna elanvändare, säger Marija Borenius.

För ytterligare information, kontakta
Marija Borenius

Kommunikations- och kundservicechef, Karlstads Elnät
054-5407402

Malin Thorsén, projektledare Svensk Energi
08-677 26 94

Om undersökningen:
Analysföretaget United Minds har på uppdrag av Svensk Energi genomfört undersökningen i april månad 2012. Svarsinsamlingen skedde via digitala enkäter enligt riksrepresentativa kvoter avseende kön, ålder och region. Totalt deltog 3013 personer som är 18 år och äldre bosatta i Sverige. 260 respondenter från regionen norra Mellansverige deltog i undersökningen.