2014-09-22

Stadsnätet utvecklas

Behovet av bredband har gjort fiber till en samhällskritisk infrastruktur. Den här utvecklingen har lett till att Karlstads Elnät tagit ett viktigt beslut om den fortsatta driften av stadsnätet

Idag har Karlstads Elnät en samarbetspartner som ansvarar för driften av stadsnätet, viss teknisk utveckling och leverantörsutbudet. Beslutet som nu tagits av Karlstads Elnäts styrelse innebär att bolaget tar över detta ansvar från december 2014. Stadsnätet kommer att fortsätta samarbeta med flera externa parter för delar av drift samt fortsätta samarbetet med befintliga och nya tjänsteleverantörer.


Utveckling och förändring

– Detta ger oss möjligheten att planera för framtiden och utveckla nätet på ett bättre sätt, säger Helene Rinstad, vd på Karlstads Elnät. Vårt fokus på Karlstadsborna och Karlstads utveckling kommer att fortsätta i ännu högre grad, fortsätter Helene.


Karlstads Elnät har sedan ett år tillbaka genomfört ett stort arbete för att verksamheterna El- och Stadsnät ska bli ännu bättre, bli därför inte förvånad om du under hösten märker lite förändringar i hur vi ser ut.