2012-12-20

Nya nätpriser hos Karlstads Elnät

Den första januari 2013 höjer Karlstads Elnät sina nätpriser med i genomsnitt en procent. Även efter höjningen har bolaget fortfarande låga nätpriser jämfört med övriga landet. För boende i lägenhet blir höjningen cirka 100 kronor per år. För en normalstor villa med elvärme motsvarar höjningen en ökad årskostnad på cirka 200 kronor.

– Vi höjer nätpriserna för att bland annat kompensera för den generella kostnadsutvecklingen. Dessutom genomför vi sedan flera år stora reinvesteringar för att bibehålla hög leveranssäkerheten och hög kvalité på vårt elnät, säger Lars Elfstrand, chef för Nätplanering vid Karlstads Elnät AB. 

Trots stora investeringar de senaste åren fortsätter Karlstads Elnät att hålla låga priser jämfört med övriga elnätsbolag i landet. Detta enligt Energimyndighetens årliga jämförelse av vad nätbolagen i landet fakturerar sina kunder i förhållande till den el som distribueras vid ett antal jämförbara leveranser. Beslutet om höjningen av nätpriserna togs av styrelsen vid Karlstads Elnät vid bolagets styrelsemöte i november.

– Vi har under en rad år arbetat hårt med att effektivisera verksamheten för att begränsa prishöjningarna vilket vi även kommer att göra fortsättningsvis. Målet är självklart även i framtiden att våra kunder ska erbjudas ett stabilt pris och hög leveranssäkerhet, säger Lars Elfstrand, chef för Nätplanering på Karlstads Elnät.

Fakta:

Karlstads Elnät är ett helägt dotterbolag inom koncernen Karlstads kommun. Vi har 33 500 kunder i elnätet och 7000 kunder i Karlstads Stadsnät.

För mer information kontakta:

Lars Elfstrand, chef för Nätplanering, Karlstads Elnät, 054-540 73 74

Marija Borenius, chef för kommunikation och kundservice, 054-540 74 02