2015-01-02

Nya elnätsavgifter 2015

Från 1 januari 2015 inför Karlstads El- och Stadsnät en effekttariff för elnätskunder med säkringsstorlek 20-25A. En effekttariff är baserad på faktisk användning av elnätet och ger kunderna större möjlighet att påverka sina kostnader.

Inom de närmaste åren är planen att införa en effekttariff för alla företag- och villakunder, och den 1 januari 2015 införs tariffen för de kunder som idag har en säkring på 20-25A. De senaste åren har priserna för övriga kunder justerats för att underlätta införande av effekttariff.

Med effekttariff betalar kunden för faktisk användning av elnätet vilket innebär att de kunder som har höga effekttoppar betalar mer för elnätet och de kunder som mer sprider ut användningen betalar mindre. Införande av effekttariffer är i linje med EUs krav på energieffektivisering, de så kallade 20-20-20-målen, vilket bland annat innebär att respektive EU-land år 2020 ska minska koldioxidutsläppen med 20 %.

– Vi tror att medvetna konsumenter gör mer medvetna val. Det är först när kunden förstår kopplingen mellan sitt beteende och kostnaden som man har anledning att förändra sitt uttag och därmed få en lägre kostnad. I samband med den här förändringen gör vi det även möjligt för våra kunder att se sina timvärden via Mina Sidor på webben. Återkoppling mellan användning och kostnad blir därmed ännu tydligare, säger Helene Rinstad, VD på Karlstads El- och Stadsnät.

Genom att införa effekttariff där en del av kostnaden är baserad på det högsta effektuttaget kan kunderna jämna ut sin elanvändning och därmed vara med och påverka hela samhällets energieffektivisering. Vid höga effektuttag används i större utsträckning el producerad av icke-förnybara energikällor och betyder stora kostnader för att bygga starkare elnät.

SÅ FUNKAR EFFEKTTARIFFEN

Den nya effekttariffen beräknas utifrån att alla kunder har en fast avgift, en rörlig kostnad baserad på mängden el som överförs i elnätet samt en kostnad baserad på månadens högsta effektuttag. Under månaderna november till mars, det vill säga när elnätet används som mest, betalar även kunderna en höglastavgift som baseras på det högsta timvärdet mellan kl. 06-18 på vardagar. Tidigare var tiden för höglast 06-22 vilket betyder att de kunder som redan idag har effekttariff får ytterligare möjlighet att fördela sin användning av elnätet och därmed sin kostnad.

kostnadstabell

Nedan visas de nya priserna som träder i kraft 1 januari 2015. 

Samtliga priser anges inklusive moms, bortsett från priserna för NLE och NHE som anges exklusive moms.

Överföringsavgiften kallas ibland för rörlig avgift och anges i öre/kWh.

Mätarsäkring 

Fast avgift 

Överförings-avgift 

Högbelast-ningsavgift* 

Effektavgift*

Lägenhet 

950 kr/år

40 öre/ kWh

   

16A
(NS016)

3 425 kr/år

6,75 öre/ kWh

 

 

20-63A
(NLED)

1 700 kr/år

6,75 öre/ kWh

280

kr/kW, år

281,25

kr/kW, år

63A >
(NLE)

5 180 kr/år
(exkl. moms) 

5,4 öre/ kWh
(exkl. moms) 

224 kr/kW, år
(exkl. moms) 

225 kr/kW, år
(exkl. moms) 

Högspänningskund
(NHE) 

30 000 kr/år
(exkl.moms) 

3,4 öre/ kWh
(exkl. moms) 

183 kr/kW, år
(exkl. moms) 

120 kr/kW, år
(exkl. moms) 

 

*Höglastavgiften tas ut måndag-fredag kl 06.00-18.00 under månaderna januari-mars och november-december. Till högbelastningstiden räknas dock inte skärtorsdagen, långfredagen, annandag påsk, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen och trettondag jul. Angivna klockslag avser svensk rikstid och följer därmed övergång till och från sommartid.

*Effektavgiften beräknas månadsvis, debiteras hela året och är en avgift för den högst uttagna effekten varje månad.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Helene Rinstad, VD Karlstads El- och Stadsnät, 054-540 73 77

Marija Borenius, kommunikationschef, 054-540 74 02