2013-05-24

"Närproducerad konst"

Kabelskåpen på Drottninggatan har fått nytt utseende tack vare Maja och Therese, två studenter från Älvkullens Miljö och Samhällsbyggande linje.

Maja och Therese

Maja Larsson och Therese Tillman är två 18-åriga studenter som går tredje året på gymnasiet med inriktning Arkitektur. Som projektarbete har de valt att jobba med stadsbilden. Det var på en resa till Ystad som Maja fick idén att måla om våra kabelskåp och konceptet är att bygga upp Karlstad oavsett årstid.

Tidigare har varken Maja eller Therese ens tänkt på skåpen, än mindre på vad som funnits i dem vilket ledde till att bilderna är utformade för att frammana tankar om vad som kan finnas innanför. En förstudie gjordes och i den kom det fram att de flesta personerna de pratade med ville ha starka färger och roliga motiv.
-Responsen har varit väldigt bra, många kommer fram och säger positiva saker. Främst barnen har börjat diskutera vad som finns innanför, säger Maja.

På frågan om vad el betyder för dem svarar de båda:
-Man vill ju ha el hela tiden.
-Det går ju inte att leva utan el.

Målade kabelskåp