2014-02-06

Kunder ger Karlstads El- och Stadsnät tummen upp

I slutet av 2013 genomförde Karlstads Elnät en kund- och brukarundersökning som visade på höga betyg vad gäller kontakten med oss, servicen och helhetsintrycket.

Undersökningen genomförs varje år på uppdrag av Karlstads kommun och ska göras av samtliga förvaltningar och bolag inom kommunen.

– Vi tycker att den här undersökningen är jätteviktig för vår verksamhet, den ger oss en stämpel på att vi gör ett bra jobb och att våra kunder är nöjda, samtidigt som den pekar ut områden vi behöver jobba på, säger Marija Borenius, Kommunikations- och kundservicechef på Karlstads Elnät.

Höga betyg för El- och Stadsnät

Undersökningen täcker Karlstads Elnäts båda verksamheter, El- och Stadsnät, som båda fick höga betyg. Av de tillfrågade kunder som hört av sig till oss med Elnätsfrågor är det 86 procent som tycker det är lätt att ta kontakt med oss och 80 procent som är mycket nöjda med bemötandet. Vad gäller Stadsnätsfrågor är siffrorna 70 respektive 72 procent.

– Vi är väldigt nöjda med resultaten som blir högre för varje år och vi fortsätter jobba för ännu fler nöjda kunder, säger Marija Borenius. Att upplevelsen av kontakten med oss skiljer sig åt vad gäller våra olika verksamheter ser vi som naturligt eftersom Stadsnätet är en bransch som just nu rör väldigt mycket på sig och kunderna har olika förväntningar på de olika verksamheterna, fortsätter Marija.

Positiv helhetsintryck

Helhetsintrycket av verksamheterna har också fått höga resultat, slår man ihop resultaten för El- och Stadsnät ligger betyget på 4,4 av 5. Vidare visar undersökningen att samtliga kunder vänder sig främst till webben för information och att Stadsnätskunderna önskar bättre tillgänglighet i form av öppettider via telefon och internet, något vi tar med oss i vårt fortsatta arbete.