2013-12-16

Karlstads Elnät inför effekttariff för företag och villakunder

Från 1 januari 2014 påbörjar Karlstads Elnät införandet av effekttariff för företag och villakunder. En effekttariff är baserad på faktisk användning av elnätet och ger kunderna större möjlighet att påverka sina kostnader.

Inom de närmaste åren är planen att införa en effekttariff för alla företag- och villakunder. Den 1 januari 2014 införs tariffen för de kunder som idag har en säkring på 35-63A vilket framförallt är mindre företag. De senaste åren har priserna för övriga kunder justerats för att underlätta införande av effekttariff.

Med effekttariff betalar kunden för faktisk användning av elnätet vilket innebär att de kunder som har höga effekttoppar betalar mer för elnätet och de kunder som mer sprider ut användningen betalar mindre. Införande av effekttariffer är i linje med EUs krav på energieffektivisering, de så kallade 20-20-20-målen, vilket bland annat innebär att respektive EU-land år 2020 ska minska koldioxidutsläppen med 20 %.

– Vi tror att medvetna konsumenter gör mer medvetna val, säger Helene Rinstad. Det är först när kunden förstår kopplingen mellan sitt beteende och kostnaden som man har anledning att förändra sitt uttag och därmed få en lägre kostnad. I samband med den här förändringen gör vi det även möjligt för våra kunder att se sina timvärden via Mina Sidor på webben. Återkoppling mellan användning och kostnad blir därmed ännu tydligare.

Genom att införa effekttariff där del av kostnaden är baserad på det högsta effektuttaget kan kunderna jämna ut sin elanvändning och därmed vara med och påverka hela samhällets energieffektivisering. Vid höga effektuttag används i större utsträckning el producerad av icke-förnybara energikällor och betyder stora kostnader för att bygga starkare elnät.

Så funkar effekttariffen

Den nya effekttariffen beräknas utifrån att alla kunder har en fast avgift, en rörlig kostnad baserad på mängden el som överförs i elnätet samt en kostnad baserad på månadens högsta effektuttag. Under månaderna november till mars, det vill säga när elnätet används som mest, betalar även kunderna en höglastavgift som baseras på det högsta timvärdet mellan kl. 06-18 på vardagar. Tidigare var tiden för höglast 06-22 vilket betyder att de kunder som redan idag har effekttariff får ytterligare möjlighet att fördela sin användning av elnätet och därmed sin kostnad.

Lägenhetskunder kommer få en något ökad kostnad. Dels kommer den fasta kostnaden öka med 20 kr/år men vi inför även en ökad kostnad för överföringen. På så vis ökar möjligheten även för lägenhetskunder att påverka sin kostnad.

Fakta:

Karlstads Elnät är ett helägt dotterbolag inom koncernen Karlstads kommun. Vi har 34 500 kunder i elnätet och 8000 kunder i Karlstads Stadsnät.

 

För mer information kontakta:

Helene Rinstad, VD Karlstads Elnät, 054-540 73 77

Marija Borenius, chef för kommunikation och kundservice, 054-540 74 02

Läs mer här eller klicka på bilden nedan för att ladda ner en broschyr om den nya effekttariffen. 

Effekttariff JPG