2014-10-09

Karlstads Elnät byter namn

Den 1 november byter Karlstads Elnät namn till Karlstads El- och Stadsnät AB. Det nya namnet lyfter tydligt fram bolagets båda verksamheter el- och stadsnät.

– Det nya namnet Karlstads El- och Stadsnät känns självklart. Vi arbetar med båda de här samhällsviktiga infrastrukturerna varje dag och det vill vi ska vara ännu tydligare för Karlstadsborna, säger Helene Rinstad, VD på Karlstads Elnät.

Karlstads Elnät har funnits i över 100 år och 2003 startades affärsområdet Karlstads Stadsnät. Stadsnätet började i en liten skala, men har under de senaste åren växt snabbt i storlek och betydelse. Fibernätet är idag en samhällskritisk infrastruktur och blir allt mer en förutsättning för både företag och privatpersoner. 

Framtiden ställer också krav på elnätet i form av energieffektivisering via smarta hem-lösningar, elbilsladdning och mikroproduktion. 

– Vi pratar exempelvis om kunder som kan styra sitt hem genom olika applikationer, som kommer tillhandahållas av andra aktörer, men som förutsätter både elnät och stadsnät, fortsätter Helene Rinstad.

Fakta: Karlstads Elnät/Karlstads El- och Stadsnät är ett helägt dotterbolag inom koncernen Karlstads kommun. Vi har 34 500 elnätskunder och 8 000 stadsnätskunder. 

För mer information kontakta: Helene Rinstad, VD Karlstads Elnät, 054-540 73 77, Marija Borenius, chef för kommunikation och kundservice, 054-540 74 02

Karlstads El- och Stadsnäts nya logotype