2013-01-01

Här framtidssäkrar vi vårt elnät

För att kunna erbjuda våra kunder en driftsäker elleverans arbetar vi kontinuerligt med underhåll av vårt elnät.

Vi fortsätter med vår renovering av våra transformatorstationer.

Kartberget

Under våren kommer vi att börja bygga ett nytt elnät. Detta gör vi för att kunna ansluta det 60-talet villor som kommer byggas i området.

Arbetet beräknas vara klart i slutet av 2013.

Våxnäsparken

Sen i början av januari har vi hållt på med Rättvisan 4 som ligger i Våxnäsparken. Arbetet har nu gått in i ett slutskede. Det innebär att vi lyfter tillbaka kablarna och tar bort den temporära stationen. Sen kommer själva stationen att målas om.

Arbetet räknas vara klart under v. 17.

Gaperudsgatan

Längst ner på gatan renoverar vi vår transformatorstation med start v 47.

Fredricelund

För att förstärka vårt kabelnät gräver ni ner en högspänningskabel, en fiberkabel och en signalkabel. Arbetet håller på med start v 47 och fram till att det blir tjäle i marken. Kablarna kommer att grävas ner ända fram till Bilprovningen på Våxnäs industriområde.

Bryggudden, Bergendorffsgatan

Här bygger vi nytt nät för att möjliggjöra den utökning av bostäder som sker i området. Vi bygger även om vårt befintliga nät.

Bryggudden