2013-10-25

Felaktig information i utskick från Fortum

I ett stort reklamutskick, skickat av Fortum elhandel, påstås det felaktigt att mottagaren är kund hos Fortum elnät. Flera av Karlstads Elnäts kunder har mottagit brevet och har vänt sig till kundservice på Karlstads Elnät med frågor. Karlstads Elnät är ett av flera drabbade elnät i Värmland.

I Fortums elhandelsbolags utskick står det att mottagaren är kund i Fortums elnätsbolag vilket inte stämmer. Utskicket har gått ut till fyra miljoner hushåll och av dessa har 13 000 skickats till mottagare som idag är kunder hos ett annat elnätsbolag. Även Karlstads Elnäts kunder har tagit emot brevet. Brevet inleds med texten ”Du är redan elnätskund hos Fortum…”

- Fortum har skickat fel information till våra kunder. De som idag är kund hos Karlstads Elnät kan bortse från utskicket från Fortum, säger Helene Rinstad, VD på Karlstads Elnät AB. Detta är mycket olyckligt med tanke på att det skapar frågor och oro hos våra kunder.

De som mottagit brevet kan helt bortse från den felaktiga informationen att de idag skulle vara nätkunder hos Fortum, de kommer även i fortsättningen vara kund hos Karlstads Elnät AB.

Läs mer på Fortums hemsida