2020-07-01

Strömavbrott Sommarrogatan/Älvgatan

Vi hade under onsdagseftermiddagen ett strömavbrott som berörde hushåll på Sommarrogatan och Älvgatan. Felet är nu löst. Läs mer här.

Kl. 15:30: Samtliga berörda har nu fått strömmen tillbaka.

Kl. 14:35: Några har nu fått tillbaka strömmen, men inte alla. Felsökning pågår fortsatt.

Kl. 13:55: Avbrottet beror på ett fel i en fördelningskabel, felet väntas vara löst inom kort. Sommarrovägen 43 samt Älvgatan 51 är berörda av avbrottet.

Kl. 13:20: Felsökning pågår.