2019-01-02

Strömavbrott som berör Jäverön

Under onsdagen hade vi ett strömavbrott som berörde delar av Jäverön. Nu ska samtliga kunder ha strömmen tillbaka.

7/1 kl. 15.00 Nu har samtliga på Jäverön fått strömmen tillbaka. 
3/1 kl.15.00: Ett fåtal kunder är fortfarande utan ström men våra tekniker arbetar för att även dessa kunder ska få tillbaka strömmen. 
3/1 kl.09.00: Vi arbetar fortfarande med felavhjälpning för de kunder som ännu inte fått tillbaka strömmen.
2/1 kl. 14.30: Våra tekniker arbetar fortfarande på att lösa felet.
2/1 kl. 10.55: Strömmen är delvis tillbaka och våra tekniker arbetar för att alla berörda skall få strömmen tillbaka.
Just nu har vi ett strömavbrott som berör Jäverön. Felsökning pågår.