2019-01-17

Strömavbrott Skåreberget - berör även stadsnätet

Ellevio hade under torsdagsmorgonen ett strömavbrott som berörde Skåreberget med omnejd. Avbrottet påverkade även stadsnätets utrustning i området, läs mer här.

Kl: 11:20: Strömmen ska nu vara tillbaka och så även stadsnätet.

Kl. 8:20: Under torsdagsmorgonen drabbades Skåreberget av ett strömavbrott, något som också berör stadsnätet som behöver el för att fungera. Vi bevakar vårt nät för att se om eventuella fel dyker upp. Vid strömavbrott kan det ta en stund för stadsnätsanslutningen att komma upp igen, även när strömmen är tillbaka. Skulle någon av vår utrustning ha tagit skada av avbrottet kommer vi att åtgärda eventuella fel så snart vi kan under morgonen.