2019-08-25

Strömavbrott i delar av Karlstad

21.30 - Ett strömavbrott drabbade delar av centrala Karlstad ca 20.30 men nu fungerar elnätet igen.

Ett fel vid transformatorstationen i Viken har åtgärdats.