2021-04-19

Strömavbrott - Ulleberg

Kl. 04:34: Strömmen är tillbaka på Ulleberg.

Kl. 04:05: Just nu har vi ett strömavbrott som berör ett 50-tal abonnenter på Ulleberg. Felavhjälpning pågår. Strömmen beräknas vara tillbaka runt 5-tiden om allt går som det ska.