2020-05-10

Strömavbrott - Berör bland annat Bomsta och Skutberget

Kl. 22:08: Strömmen är nu tillbaka på Bomsta, Skutberget, Eriksberg, Långudden, Fintatorp, Lövnäsvägen.

Kl. 21:27: Vid närmare undersökning vet vi nu att det är följande områden som berörs: Bomsta, Skutberget, Eriksberg, Långudden, Fintatorp, Lövnäsvägen.  Felsökning pågår fortfarande.


Kl. 20:58: Just nu har vi ett strömavbrott som berör Bomsta, Randviken, Sörmon, och Klenstaudden. Felavhjälpning pågår.