2020-01-17

Strömavbrott på Norrstrand, Sundsta, Hagaborg, Kroppkärr och Kronoparken

Under lördagskvällen hade vi ett strömavbrott som berörde Norrstrand, Sundsta, Hagaborg, Kroppkärr och Kronoparken. Avbrottet berodde på ett kabelfel. Felet är nu löst.

Kl 22.55: Felet är avhjälpt, samtliga kunder har fått strömmen tillbaka.


Kl. 21.58: Strömavbrottet berör södra delarna av Kronoparken. Vi felsöker och gör omkopplingar i nätet för att lokalisera felet. Avbrottet beräknas pågå ungefär en timme. 


Kl 21.23: Strömmen är tillbaka på Norrstrand, Sundsta, Hagaborg och Kroppkärr. 


Kl 21:10: Just nu har vi ett strömavbrott som berör Norrstrand, Sundsta, Hagaborg, Kroppkärr och Kronoparken. Felsökning pågår.