2020-06-11

Strömavbrott - centrala Karlstad

Vi hade under torsdagsmorgonen ett strömavbrott som berörde delar av centrala Karlstad, bl.a. Herrhagen. Felet är nu löst.

Kl. 08:21: Samtliga ska nu ha strömmen tillbaka igen.

Kl. 08:13: Första omkopplingen är nu gjord, Vågmästaren och stora delar av Herrhagen har nu strömmen tillbaka. Vi fortsätter att arbeta med resterande berörda och där kvarstår prognosen om att allt ska vara löst kl. 9.

Kl. 08:10: Planen för hur omkopplingen ska ske är nu klar, personal är påväg ut. Vår prognos är att samtliga berörda ska ha strömmen tillbaka senast kl. 9 - om inget oförutsett inträffar.

Kl. 07:50: Felet beror på en avgrävd kabel på Herrhagen, vi kopplar om strömmen så snabbt vi kan.