2021-09-08

Strömavbrott och störningar i stadsnätet- Färjestad

Uppdatering 13.00: Nu ska problemet med stadsnätet också vara åtgärdat! Kvarstår problemet med din anslutning ska du vända dig till din tjänsteleverantör.

Uppdatering 12.25: Till följd av förmiddagens strömavbrott på Färjestad är det störningar i stadsnätet för vissa av våra kunder i området. Vi jobbar på att lösa problemet.

Uppdatering 11.50: Alla kunder ska nu ha fått sin ström tillbaka!

Uppdatering 11.20: Cirka 700 kunder ska nu ha fått tillbaka strömmen. Det är fortfarande avbrott på Jägertorpet och Norra infarten, men tekniker jobbar på att lösa problemet.

Klockan 10.50: Just nu har vi ett strömavbrott som berör cirka 800 kunder på Färjestad. Avbrottet beror på ett kabelbrott och tekniker är på väg.   Avbrottet påverkar också stadsnätet i det berörda området.