2021-05-30

Strömavbrott -

Kl. 10.00 Just nu har vi ett högspänningsfel som berör ca 1000 abonnenter i de västra delarna av Karlstad.

Uppdaterad information14.45 - nu är strömmen återställd samtliga abonnenter.