Gäller stadsnätet på Öströms väg

Driftstörning i Vålberg

Ett tiotal kunder på Öströms väg i Vålberg drabbades under förra måndagen av driftstörningar i stadsnätet.

24/1 kl 07.30: De flesta hushåll har nu fått tillbaka sin anslutning men det återstår fortfarande ett par som vi jobbar på att lösa. 

18/1 kl. 12.00: Problemet har identifierats och det visade sig bero på en grävskada på vår fiberinstallation. Problemet påverkar kunder på Öströms väg 2, 4, 5, 6, 8, 12, 14 och 19. Tyvärr ser det i nuläget ut som att problemet kan ta ett par arbetsdagar att åtgärda då felavhjälpning kräver tillgång till alla hus som är påverkade och fiberkabeln behöver blåsas om. Vi arbetar så fort vi kan och hoppas berörda kunder har förståelse för detta. 

Vi uppdaterar artikeln löpande om vi har någon ny information att dela med oss av. 

18/1 kl. 09.30: Tekniker är på väg ut till berört område för att undersöka och försöka åtgärda problemet.