2022-12-14

Elmätarbyte påverkar flera områden

Onsdag 14 december sker ett arbete med att byta ut elmätare, vilket kommer innebära korta strömavbrott för boende på Stockfallet, Kronoparken Campus, Lorensberg och Norra Kroppkärr.

Varje mätarbyte tar cirka 20 minuter och strömavbrotten varar ett par minuter per byte. Arbetet pågår mellan klockan 8:00-16:00.