Svedenäs-Kentelegatan

Planerat driftarbete i elnätet

Med start den 3 maj kommer ett kabelbyte ske mellan Svedenäs och Kantelegatan. Arbetet startar i Svedenäs och beräknas ta 3-4 veckor.

Vid eventuellt avbrott i elnätet kommer drabbade kunder att aviseras.