2021-09-21

Planerat underhållsarbete i stadsnätet

Underhållsarbete kommer utföras i stadsnätet för att öka driftsäkerheten i vårt nät.

Från: 2021-09-21 00:00
Till: 2021-09-21 06:00

Vår målsättning är att ni som kund inte ska märka av detta underhållsarbetet alls, men vi tar höjd för att det eventuellt kan komma påverka er helt eller delvis under aviserat servicefönster.