2020-06-16

Planerat driftarbete i stadsnätet - Stockfallet

Tisdag 16 juni gör vi ett kortare driftarbete i stadsnätet som berör Stockfallet. Läs mer här.

Tisdag 16 juni mellan kl. 12:00-13:30 gör vi ett kortare driftarbete i stadsnätet som berör Stockfallet. Under arbetets gång kommer du som berörs att få ett avbrott på dina tjänster i upp till 20 minuter.

VAD ÄR DET FÖR ARBETE SOM GÖRS?

Vi byter ut delar av utrustningen som sitter i den fiberstation som förser ovan nämnda områden med stadsnät. Vi ersätter med mer kraftfull utrustning för att kunna bibehålla en god driftsäkerhet i nätet och en fortsatt hög kvalitet på tjänsterna.