2020-05-26

Planerat driftarbete i stadsnätet - Norra Stockfallet, Edsgatan, Steffens väg och Universitetsgatan 18

Vi gör ett kortare driftarbete i stadsnätet som berör ovan nämnda områden. Läs mer här.

Tisdag 26 maj mellan kl. 12:00-13:30 gör vi ett kortare driftarbete i stadsnätet som berör Norra Stockfallet, Edsgatan, Steffens väg och Universitetsgatan 18 A-D. Under arbetets gång kommer du som berörs att få ett avbrott på dina tjänster i upp till 20 minuter.

Vad är det för arbete som görs?

Vi byter ut delar av utrustningen som sitter i den fiberstation som förser ovan nämnda områden med stadsnät. Vi ersätter med mer kraftfull utrustning för att kunna bibehålla en god driftsäkerhet i nätet och en fortsatt hög kvalitet på tjänsterna.