2020-09-09

Planerat driftarbete i stadsnätet - Blombacka-Lindfors, Glumserud-Viberg, Sommarro, Väse

Onsdag 9 september gör vi ett driftarbete i stadsnätet som berör ovan nämnda områden. Läs mer här.

Onsdagen den 9 september mellan kl. 12:00-13:30 gör vi ett kortare driftarbete i stadsnätet som berör delar av Blombacka-Lindfors, Glumserud-Viberg, Sommarro samt Väse. Under arbetets gång kommer du som berörs att få ett eller flera avbrott på dina tjänster.

VAD ÄR DET FÖR ARBETE SOM GÖRS?

Vi byter ut delar av utrustningen som sitter i de fiberstationer som förser ovan nämnda områden med stadsnät. Vi ersätter med mer kraftfull utrustning för att kunna bibehålla en god driftsäkerhet i nätet och en fortsatt hög kvalitet på tjänsterna.

ARBETE PÅ SOMMARRO ÄVEN UNDER TISDAGEN?

För den uppmärksamme står det även att vi kommer att genomföra ett driftarbete under tisdagen samma vecka, då Sommarro också berörs. Det är dock olika delar av Sommarro som berörs under tisdagen respektive under onsdagen. Vi har i den mån det går skickat ut sms till samtliga berörda där det framgör vilken dag just din adress kommer att få ett avbrott.