Planerat driftarbete i elnätet: 9 juni

Den 9 juni har vi flertalet planerade avbrott i elnätet. Se nedan för vilka adresser och tider avbrotten gäller.

  • Tage Erlandergatan 3 och 5, klockan 10.00-14.00
  • Nygatan 7, 9 och 11, klockan 10.00-14.00
  • Ullebergsvägen, klockan 10.00-11.00 
  • Frykmansväg 13-60, klockan 14.00-15.00 
  • Vikengatan 20 och 22, klockan 10-13

Avbrotten beror på planerade arbeten i elnätet.